Du är krossad och jag går fri

mmmm är la inte så fresch